MENI

37. sjednica Nezavisnog odbora

16.10.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 36. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Informacija o aktuelnom stanju u odnosima Državne agencije za istrage i zaštitu BiH i Tužilaštva BiH;
  3. Informacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH broj: 20-02/1-07-6-614-13/17 od 19.9.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 20.9.2017. godine, broj: 05/1-50-17-2268/17;
  4. Izjašnjavanje po prijedlozima članova Nezavisnog odbora sa 36. sjednice Nezavisnog odbora;
  5. Tekuća pitanja