MENI

31. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

24.11.2017 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 30. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Prijedlog za obnavljanje zahtjeva za provođenje presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci protiv BiH;
  3. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Izbornog zakona u dijelu kojim se regulira izbor delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, sa osvrtom na delegate iz reda ostalih;
  4. Razmatranje nacrta budžeta za 2018. godinu u dijelovima koji se odnose na podršku nacionalnim manjinama;
  5. Razno.