MENI

2. хитнa сједницa Независног одбора

22.12.2017. 10:00 сала 1/II

Дневни ред:

  1. Лични захтјев за разрјешење дужности Зијада Срабовића, замјеника директора Граничне полиције БиХ број: 17-06-02-34-11/111 од 20.12.2017. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 21.12.2017. године број: 05/1-34-1-2940/17;
  2. Лични захтјев за разрјешење дужности Миле Јурић, замјеник директора Дирекције за координацију полицијских тијела БИХ број: 20-07-34-2-2288-2/17 од 20.12.2017. године године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 21.12.2017. године број: 05/1-34-1-2941/17