MENI

32. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

28.12.2017 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 31. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Orijentacionog plana rada za 2018. godinu;
  3. Razmatranje prijedloga za izmjenu i dopunu Izbornog zakona u dijelu kojim se regulira izbor delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, sa osvrtom na delegate iz reda ostalih;
  4. Razno.