MENI

33. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.1.2018 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 32. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje  Izvještajа o radu Vijeća nacionalnih manjina za 2017. godinu;
  3. Razmatranje prijedloga za izmjene i dopune Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  4. Prijedlog razmatranja sistemskog rješavanja finansiranja rada udruženja nacionalnih manjina;
  5. Razno:
    -      Informacija o opomeni upućenoj Draganu Markoviću
    -      Informacija o dopisu za poništenje 32. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH