MENI

41. sjednica Nezavisnog odbora

29.1.2018 14:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 40. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje pristiglih prijava na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Graničnoj policiji BiH;
  4. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH;
  5. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  6. Tekuća pitanja