MENI

43. сједницa Независног одбора

8.3.2018. 11:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Интервју са позваних 10 кандидата који сусе пријавилии који испуњавају услове Јавног конкурса за спровођење процедуре одабира кандидата за избор директора и замјеника директора полицијских тијела Босне и Херцеговине.