MENI

44. sjednica Nezavisnog odbora

9.3.2018 13:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Intervju sa preostalih 10 kandidata koji su seprijavili i koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora i zamjenika direktora policijskih tijela Bosne i Hercegovine.