MENI

51. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

14.3.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 50. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH; 
  2. Razmatranje Izvještaja Državne agencije za istrage i zaštitu:
    a) Izvještaj Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: I-16-08-34-3-554-3/17, od 2.2.2018.;
  3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
    a) žalba broj: 05/2-50-17-2948/17, od 21.12.2017., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-4519/17, od 19.2.2018.,
    b) žalba broj: 05/2-50-17-497/18, od 14.2.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-672/18, od 27.2.2018., 
  4. Tekuća pitanja

 

 

 NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.