MENI

35. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

13.3.2018 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 34.  sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu i boravištu građana BiH sa posebnim osvrtom na pripadnike nacionalnih manjina;
  3. Informacija o odgovorima na upitnik EU koji se odnose na nacionalne manjine;
  4. Informacija o položaju i stanju Roma u Bosni i Hercegovini a povodom obilježavanja 8. aprila - Svjetskog dana Roma;
  5. Razno
    - Informacija o programu manifestacije u Brčko Distriktu

NAPOMENA: Mjesto održavanje sjednice je u Brčko Distriktu, u hotelu "Jelena", sala 2.