MENI

36. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

16.4.2018 16:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 35. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje inicijative za posjetu inostranom Vijeću nacionalnih manjina gdje se uspješno riješava problematika nacionalnih manjina;
  3. Informacija o sporovođenju Zakona o zabrani diskriminacije sa fokusom na nacionalne manjine;
  4. Razno.
    -     Informacija o statusu izbora članova novog saziva Vijeća nacionalnih manjina BiH,
    -     Informacija o zaključcima Zajedničke komisije za ljudska prva od 16.4.2018.