MENI

46. sjednica Nezavisnog odbora

23.4.2018 18:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Usvajanje Zapisnika sa 44. sjednice Nezavisnog odbora;
  3. Usvajanje Zapisnika sa 45. sjednice Nezavisnog odbora;
  4. Usvajanje Zapisnika sa 3. hitne sjednice Nezavisnog odbora;
  5. Dopuna zahtjeva za razriješenje dužnosti Uroša Pene, zamjenika direktora Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-07-34-2-738-3/18 od 12.04.2018. godine, a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 12.04.2018. godine, broj: 05/1-34-1-916/18;
  6. Tekuća pitanja.