MENI

30. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

15.5.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 29. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj: 05/6-50-17-1626/17 od 17.4.2018. godine i broj: 05/6-50-17-1113/18 od 7.5.2018.godine;
  3. Razmatranje predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica broj: 05/6-50-17-1126/18 od 8.5.2018. godine;
  4. Dopis Kazneno-popravnog zavoda Tuzla broj: 03-11-1675-2/18 od 5.4.2018. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 23.4.2018. godine broj: 05/6-50-13-27-28-4/18;
  5. Dopis Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH broj: 03/6-50-14-12-50/18 od 17.4.2018. godine;
  6. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za juni 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE