MENI

37. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

16.5.2018 16:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika sa 36. sjednice Vijeća nacionalnih manjina;
 2. Medijska zastupljenost nacionalnih manjina i prijedlozi poboljšanja prisutnosti nacionalnih manjina u medijima;
 3. Prijedlog budžeta Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2019.;
 4. Razno:
  a)      Informacija o publikovanju Zbornika radova sa međunarodne konferencije pod nazivom „Autentičnost nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“,
  b)      Informacija o zaključcima sa okruglog stola i sajma nacionalnih manjina održanih u Doboju,
  c)      Informacija o službenoj posjeti Republici Mađarskoj,
  d)     Informacija o imenovanju članova Vijeća nacionalnih manjina BiH u radna tijela programa Vijeća Evrope.