MENI

48. сједница Независног одбора

18.6.2018. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 47. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјештаја о раду Граничне полиције БиХ за 2017. годину и  Програма рада Граничне полиције БиХ за 2018. годину, материјал број: 17-08-50-4563-1/18 од 24.5.2018. године а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ  30.5.2018. године број: 05/1-50-13-26-47/18;
  3. Текућа питања