MENI

38. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

27.6.2018 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 37. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje djelovanja Vijeća nacionalnih manjina u BiH;
 3. Analiza upitnika za promjenu zakona o nacionalnim manjinama u BiH;
 4. Razmatranje plana posjeta opštinama i gradovima u Federaciji BiH,  Republici Srpskoj i Brčko Distriktu;
 5. Izvještaj sa predloženim zaključcima sa Tematske sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamantarne skupštine BiH „Položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini“ 4. juna 2018. godine;
 6. Razno.
 • Informacija o Prvom sastanku koordinacionog odbora projekta Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini;
 • Informacija o statusu službene posjete Mađarskoj;
 • Informacija o OSCE posjeti institucijama zaduženim za zaštitu nacionalnih manjina u Srbiji i Vojvodini;
 • Informacija o statusu objavljenom javnom pozivu za  raspodjelu grant sredstava za nacionalne manjine Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 • Informacija o objavljenom javnom pozivu za  raspodjelu grantova za nacionalne manjine u projektu Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini Vijeća Europe;
 • Informacija o statusu zahtjeva upućenih Zajedničkoj komisiji za ljudska pravaParlamantarne Skupštine BiH.