MENI

39. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

17.7.2018 11:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 38. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje plana posjeta opštinama i gradovima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu;
  3. Prijedlog zaključaka sa tematske sjednice „Položaj Romkinja u Bosni i Hercegovini“ 4. juna 2018. godine;
  4. Razno:
  • Informacija o odgovorima članova Vijeća na upitnik o potrebi izmjena Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH
  • Informacija o zaključcima Savjeta nacionalnih manjina Republike Srpske u vezi formiranja Saveza nacionalnih manjina u BiH
  • Informacija o radnom sastanku „Iskustva u radu i djelovanju vijeća nacionalnih manjina u BiH“ 17.7.2018. godine