MENI

41. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

26.9.2018 13:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  3. Razmatranje Plana posjeta općinama/gradovima u BiH;
  4. Razno:
    a)      Informacija sa sastanka o položaju nacionalnih manjina u BiH povodom izbora 2018, održanog 7. 9. 2018,
    b)      Informacija o službenoj posjeti Mađarskoj.

 

Napomena: Sjednica će biti održana u hotelu „Park“ u Doboju.