MENI

42. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

17.10.2018 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 41. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Razmatranje finaliziranja Prijedloga kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 3. Razmatranje Plana posjeta općinama/gradovima u BiH;
 4. Razmatranje prijedloga za dodjelu zahvalnica Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH;
 5. Razno:
  a) Informacija o održanom sastanku sa predstavnikom Ureda za demokratske institucije i ljudska prava OSCE - a, Alesandrom Rota - analitičarom za nacionalne manjine, u vezi održavanja Općih izbora u BiH 2018. godine;
  b) Informacija o sastanku sa predstavnicom Human Rights Watch iz Berlina, održanom 7.9.2018. godine u vezi podataka za godišnji izvještaj Human Rights Watch o zaštiti ljudskih prava u BiH;
  c) Informacija o usvojenim zaključcima sa II sastanaka Upravnog odbora u projektu “ Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini”, Trebinje 7.9.2018. godine;
  d) Informacija o održanoj obuci u oblasti primjene i praćenja Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina kao i Evropske povelje za manjinske i regionalne jezike;
  e) Informacija o Obilježavanju 15 godina Saveza nacionalnih manjina Republike Srpske i Smotri nacionalnih manjina u Banja Luci 22.9.2018. godine.