MENI

36. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

15.11.2018 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 35. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Nacrta Izvještaja o najavljenoj posjeti Kazneno-popravnom zavodu Banja Luka;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Kazneno-popravnom zavodu Mostar;
  4. Tekuća pitanja
    a) Odgovor na molbu/predstavku broj: 05/6-50-17-1513-2/18 od 15. 7. 2018.
    b) Plan aktivnosti za decembar 2018. godine


Napomena: Sjednica Nezavisne komisije održat će se u prostorijama Kazneno popravnog zavoda Mostar, Tvrtka Miloša 27, Mostar.

ODRŽANE SJEDNICE