MENI

53. сједница Независног одбора

19.11.2018. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 52. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Извјштаја са састанка чланова Независног одбора с руководством Државне агенције за истраге и заштиту;
  3. Информација Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 20-05/1-2-04-4-1477-46/18 од 23.10.2018. године а запримљено у Писарници Парлментарне скупштине БиХ 24.10.2018. године број: 05/1-50-17-2328/18;
  4. Текућа питања
    a)      План активности за децембар 2018. године