MENI

44. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

20.12.2018 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga plana rada za 2019;
  3. Razno:
    a) Izvještaj sa 3. sastanka Koordinacione grupe projekta Vijeća Evrope;
    b) Izvještaj o službenoj posjeti Mađarskoj,
    c) Svečana dodjela zahvalnice predstavniku Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH.