MENI

55. сједницa Независног одбора

15.1.2019. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 54. сједнице Независног одбора;
  2. Разматрање Приједлога Извјештаја о раду Независног одбора Парламентарне скупштине БиХ као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине за 2018. годину;
  3. Информација Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ број: 20-02/1-07-6-823-10/18 од 14.12.2018. године а запримљена у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 17.12.2018. године, број: 05/1-50-13-26-54-5/18;
  4. Текућа питања
    a) Информација о посјети чланова Независног одбора Дирекцији за координацију полицијских тијела БиХ;
    b) План активности за фебруар 2019. године