MENI

61. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

23.1.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-2129/18 od 21.9.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8488/18 od 10.12.2018;
  b) žalba broj: 05/2-50-17-2141/18 od 25.9.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8859/18 od 20.12.2018;
  c) žalba broj: 05/2-50-17-2173/18 od 28.10.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8947/18 od 4. 12. 2018;
  d) žalba broj: 05/2-50-17-2195/18 od 1.10.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9051/18 od 24.12.2018,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-2216/18 od 3.10.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9105/18 od 25.12.2018,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-2271/18, od 17.10.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9443/18 od 9.1.2019,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-2474/18 od 13.11.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10427/18 od 18.12.2018,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-2475/18, od 13.11.2018., i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10534/18 od 7.1.2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-2731/18 od 11.12.2018, i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-11294/18 od 31.12.2018,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-2780/18 od 14.12.2018. (e-mail od 1.10.2018), i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-9074/18 od 12.12.2018,
  k) žalba broj: 05/2-50-17-69/19 od 4.1.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-12026/18 od 4.1.2019;
 3. Razmatranje Prijedloga izvještaja o radu Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2018. godinu;
 4. Razmatranje Prijedloga plana rada Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH za 2019. godinu;
 5. Tekuća pitanja.

 

  

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.