MENI

56. сједницa Независног одбора

11.2.2019. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 55. сједнице Независног одбора;
  2. Допис Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 20-01-07-5-174-2/19 од 22.1.2019. године а запримљено у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 24.1.2019. године, број: 05/1-50-13-26-55/19;
  3. Представка Е.Х. број: 05/1-50-17-168/19 од 21.1.2019. године;
  4. Текућа питања
    a) План активности за март 2019. године