MENI

39. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

21.2.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 38. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2018. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za mart 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE