MENI

46. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

28.2.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Izbor rukovodstva Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 3. Razmatranje odgovora Ministarstva civilnih poslova BiH, akt broj: 05/7-50-13-155-45/19 od 1. 2. 2019;
 4. Razmatranje odgovora Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, akt broj: 05/7-50-13-218-44/18 od 20.12.2018.;
 5. Razmatranje inicijative Todorke Jovanović za upućivanje preporuke institucijama Brčko Distrikta za poštivanje i primjenu Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina BiH;
 6. Razmatranje inicijative Tihomira Knežičeka za uklanjanje uvredljivog grafita na saobraćajnom znaku u Ugljeviku;
 7. Razmatranje saradnje Vijeća nacionalnih manjina BiH s Misijom OSCE-a u 2019;
 8. Tekuća pitanja:
  a) Informacija o nemogućnosti realizacije zaključka s 45. sjednice Vijeća nacionlanih manjina BiH u vezi s posjetom Prnjavoru (predlagač: Tihomir Knežiček),
  b) Izvještaj s 3. sastanka Upravnog odbora Zajedničkog projekta Vijeća Evrope i Evropske unije u okviru Zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku” pod nazivom „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini” (izvjestilac: Velibor Kuvač),
  c) Ostalo