MENI

40. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

28.3.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 39. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje dopisa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, broj: 07-37-1-604-1/19 od 25.2.2019. godine a zaprimljen u Pisarnici Paralmentarne skupštine BiH 1.3.2019. godine, broj: 05/6-50-17-470/19;
  3. Razmatranje Molbe-predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 05/6-50-17-549/19 od 11.3.2019. godine
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za april 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE