MENI

58. sjednica Nezavisnog odbora

23.4.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 57. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Granične policije BiH za 2018. godinu, broj: 17-08-04-14-2779-18/17 od 28.3.2019. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 2.4.2019. godine, broj: 05/1-50-15-57-7/19;
  3. Razmatranje dopisa Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-01-07-5-526-3/19 od 19.3.2019. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 20.3.2019. godine, broj: 05/1-50-15-26-57-6/19, dopisa Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 16-11-50-2941-4/19 od 25.3.2019. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 26.3.2019. godine, broj: 05/1-50-15-26-57-6/19 i dopisa Granične policije BiH, broj: 17-06-1-02-3-1466-52/12 od 5.4.2019. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 12.4.2019. godine, broj: 05/1-50-15-26-57/19;
  4. Tekuća pitanja