MENI

48. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

23.4.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 47. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje odredbi Zakona o Vijeću ministara BiH (član 6. st. 3) i aktivnosti oko formiranja vlasti na nivou BiH;
  3. Dogovor o izradi plana raspodjele finansijskih sredstava Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2020. godinu;
  4. Razmatranje načina saradnje i narednih aktivnosti s vijećima nacionalnih manjina, udruženjima i savezima nacionalnih manjina na entitetskom i nižim nivoima vlasti;
  5. Tekuća pitanja.