MENI

41. sjednica Nezavisne komisija za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

24.4.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 40. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Informacije Ministarstva pravde BiH, broj: 07-15-1-2644/19 od 1.4.2019. godine a zaprimljena u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 4.4.2019. godine, broj: 05/6-50-15-27-40/19;
  3. Razmatranje Predstavke broj: 05/6-37-5-712/19 od 1.4.2019. godine
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za maj 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE