MENI

59. сједницa Независног одбора

20.5.2019. 17:00 сала 1/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 57. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 58. сједнице Независног одбора;
  3. Разматрање Извјештаја о раду Државне агенције за истраге и заштиту за 2018. годину, број: 16-03-50-2941-3/19 од 18.3.2019. године, а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 20.3.2019. године, број: 05/1-50-15-26-577/19;
  4. Текућа питања