MENI

60. сједница Независног одбора

11.6.2019. 17:00 сала 2/II

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника са 57. сједнице Независног одбора;
  2. Усвајање Записника са 58. сједнице Независног одбора;
  3. Усвајање Записника са 59. сједнице Независног одбора;
  4. Разматрање Извјештаја о раду Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ за 2018. годину, број: 20-01-07-5-526-4/19 од 19.3.2019. године, а запримљен у Писарници Парламентарне скупштине БиХ 20.3.2019. године, број: 05/1-50-15-26-57-7/19;
  5. План посјета полицијским агенцијама БиХ;
  6. Текућа питања