MENI

61. sjednica Nezavisnog odbora

15.7.2019 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 60. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Granične policije BiH;
  3. Donošenje Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata na poziciju direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  4. Informacija o učešću članova Nezavisnog odbora u TAIEX Misiji stručne procjene stanja, samostalnosti i odgovornosti organa za provedbu zakona u Bosni i Hercegovini;
  5. Tekuća pitanja