MENI

63. sjednica Nezavisnog odbora

23.9.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 62. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje pristiglih prijava na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH;
  4. Tekuća pitanja