MENI

53. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

30.9.2019 18:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Prijedlog teksta izvještaja Vijeća nacionalnih manjina BiH o upotrebi manjinskih jezika;
  3. Finaliziranje dogovora oko predstojećeg zajedničkog sastanka svih vijeća u BiH;
    a) Finansiranje organizacija, udruženja nacionalnih manjina sa državnog nivoa;
    b) Izmjene Zakona o zaštiti prava nacionalnih manjina BiH;
  4. Tekuća pitanja.