MENI

64. sjednica Nezavisnog odbora

21.10.2019 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 63. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Žalbe broj: 05/1-50-15-26-63-6/19 od 1.10.2019. godine;
  3. Intervju sa kandidatima koji su se prijavili i koji ispunjavaju uslove Javnog konkursa za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu;
  4. Utvrđivanje rang-liste uspješnih kandidata prijavljenih na Javni konkurs za provođenje procedure odabira kandidata za izbor direktora Državne agencije za istrage i zaštitu sa kojima je obavljen intervju;
  5. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Državne agencije za istrage i zaštitu;
  6. Tekuća pitanja