MENI

71. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

20.11.2019. 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 70. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) Žalba broj: 05/2-50-17-977/19 od 13. 5. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenim internim postupcima, broj: 17-07-34-7-4491/19 od 3. 10. 2019.,
  b) Žalba broj: 05/2-50-17-1140/19 od 14. 6. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5567/19 od 9. 9. 2019.,
  c) Žalba broj: 05/2-50-17-1201/19 od 1. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-5939/19 od 2. 10. 2019.,
  d) Žalba broj: 05/2-50-17-1259/19 od 10. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6296/19 od 9. 9. 2019.,
  f) Žalba broj: 05/2-50-17-1261/19 od 10. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-4-3020-11/19 od 9. 9. 2019.,
  g) Žalba broj: 05/2-50-17-1297/19 od 18. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6576/19 od 2. 10. 2019.,
  h) Žalba broj: 05/2-50-17-1317/19 od 23. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6591/19 od 17. 10. 2019.,
  i) Žalba broj: 05/2-50-17-1319/19 od 23. 7. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6679/19 od 9. 9. 2019.,
  j) Žalba broj: 05/2-50-17-1509/19 od 21. 8. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-6228/19 od 3. 10. 2019,
  k) --žalba broj: 05/2-50-17-1510/19 od 21. 8. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7144/19 od 23. 9. 2019.,
 3. Žalba broj: 05/2-50-17-1514/19 od 21. 8. 2019. i Izvješće Granične policije BiH o obavljenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6897/19 od 29. 10. 2019.;
 4. Razmatranje Izvješća Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-7301-1/19 od 2. 10. 2019., u vezi s anonimnom žalbom broj: 05/2-50-17-1536/19;
 5. Razmatranje Informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 20-02-07-4-999-4/19 od 12. 9. 2019., u vezi s anonimnom žalbom broj: 05/2-50-17-1074/19;
 6. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-5830/18 od                                         30. 10. 2019., o provedenom stegovnom postupku u predmetu povodom žalbe M. S.-a, broj: 05/2-50-17-1534/18 od 4. 11. 2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-13-28-58,3/18 od                            17. 10. 2019.);
 7. Razmatranje Informacije Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o izricanju stegovne sankcije, broj: 20-02-07-4-999-6/19 od 31. 10. 2019., u vezi s predmetom povodom žalbe F. N.-a broj: 05/2-50-17-1074/19;
 8. Tekuća pitanja.

 

 

  

NAPOMENA: sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.