MENI

72. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

9.12.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 71. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Državne agencije za istrage i zaštitu, broj: 05/2-50-17-1065/19 od 30. 5. 2019, i Obavještenja Državne agencije za istrage i zaštitu o provedenom internom postupku, broj: 16-08-34-3-4730-9/19 od 14. 11. 2019;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba broj: 05/2-50-17-1203/19 od 1. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-5960/19 od 22. 11. 2019,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-1339/19 od 30. 7. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-6797/19 od 24. 10. 2019,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-1511/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7418/19 od 20. 11. 2019,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-1512/19 od 21. 8. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7140/19 od 24. 10. 2019;
  e) žalba broj: 05/2-50-17-1578/19 od 5. 9. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-7312/19 od 16. 10. 2019,
  f) žalba broj: 05/2-50-17-1620/19 od 11. 9. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8112/19 od 9. 10. 2019,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-1661/19 od 18. 9. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8284/19 od 24. 10. 2019,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-1926/19 od 6. 11. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-10289/19 od 13. 11. 2019,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-1621/19 od 11. 9. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8189/19 od 26. 11. 2019,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-1679/19 od 20. 9. 2019. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-8419/19 od 26. 11. 2019,
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7428/19 od 11.11.2019, o izricanju disciplinske sankcije u predmetu po žalbi A.B. broj: 05/2-50-17-1506/19 od 21.8.2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-13-28-70,5/18 od 29. 10. 2019),
 5. Tekuća pitanja.

 

 

 

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.