MENI

68. sjednica Nezavisnog odbora

11.2.2020 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 67. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Državne agencije za istrage i zaštitu za 2019. godinu i Programa rada Državne agencije za istrage i zaštitu za 2020. godinu, broj: 16-03-02-3-601-2/20 od 3.2.2020. godine, a zaprimljeni u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 4.2.2020.godine, broj: 05/1-50-18-310/20, i razgovor sa rukovodstvom Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Tekuća pitanja