MENI

58. sjednicа Vijeća nacionalnih manjina BiH

25.2.2020 17:00 sala 2/II

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 57. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
 2. Rasprava o predmetu Sejdić i Finci protiv BiH – geneza slučaja, problemi i potencijalna rješenja;
 3. Razmatranje aktivnosti za pokretanje incijativa za izmjene i/ili dopune Izbornog zakona Bosne i Hercegovine - poglavlje kojim se regulira učešće nacionalnih manjina u općinskim/gradskim vijećima;
 4. Razmatranje aktivnosti za pokretanje incijative za izmjenu zakona i drugih pravnih akata kojim se regulira uvoz robe iz inozemstva;
 5. Inicijativa i prijedlog za održavanje sjednica Vijeća u toku radnog vremena Parlamentarne skupštine BiH;
 6. Tekuća pitanja:
  a) Informacija o izvještajima o radu razmatranih na 2. sjednici Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH;
  b) Plan posjeta Vijeća u zemlji za 2020. godinu;
  c) Informacija o mogućoj posjeti Rumuniji;
  d) razno