MENI

74. сједницa Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ

28.2.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

 1. Усвајање Записника са 73. сједнице Одбора за жалбе грађана Парламентарне скупштине БиХ;
 2. Разматрање жалбе на рад полицијских службеника Дирекције за координацију полицијских тијела БиХ, број: 05/2-50-17-1940/19 од 08.11.2019, и Извјештаја Дирекције о спроведеном интерном поступку, број: 20-02/1-07-4-2119-4/19 од 27. 01. 2020;
 3. Разматрање жалби на рад полицијских службеника Граничне полиције БиХ:
  а) жалба број: 05/2-50-17-1508/19 од 21. 08.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-7330/19 од 09. 01. 2020,
  b) жалба број: 05/2-50-17-1580/19 од 05. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-7913/19 од 27. 01. 2020,
  c) жалба број: 05/2-50-17-1863/19 од 24.10.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-9928/19 од 22. 01.2020,
  d) жалба број: 05/2-50-17-1886/19 од 30.10.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10093/19 од 28. 01.2020,
  e) жалба број: 05/2-50-17-1939/19 од 08.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10431/19 од 05. 02.2020,
  f) жалба број: 05/2-50-17-1950/19 од 11.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о спроведеном интерном поступку, број: 17-07-34-7-10166/19 од 31. 01. 2020,
  g) жалба број: 05/2-50-17-1951/19 од 11.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10301/19 од 20. 01.2020,
  h) жалба број: 05/2-50-17-1991/19 од 14.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10444/19 од 10.12.2019,
  i) жалба број: 05/2-50-17-2028/19 од 22.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-10855/19 од 06. 02.2020,
  j) жалба број: 05/2-50-17-2042/19 од 27.11.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11051/19 од 16. 01.2020,
  k) жалба број: 05/2-50-17-2258/19 од 25.12.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-11771/19 од 14. 01.2020,
  l) жалба број: 05/2-50-17-1663/19 од 19. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-7354/19 од 09.12.2019,
  m) жалба број: 05/2-50-17-1631/19 од 13. 09.2019. и Извјештај Граничне полиције БиХ о извршеним прелиминарним провјерама, број: 17-07-34-7-8157/19 од 06.12.2019;
 4. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-5960/19 од 03. 01.2020, о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби Ж.Б. број: 05/2-50-17-1203/19 од 01. 07.2019. (Закључак Одбора број: 05/2-50-15-28-72,4/19од 09. 12. 2019);
 5. Разматрање Информације Граничне полиције БиХ, број: 17-07-34-7-4491/19 од 05. 02.2020, о окончању дисциплинског поступка у предмету по жалби М.К. број: 05/2-50-17-977/19 од 13. 05.2019. (Закључак Одбора број: 05/2-50-15-28-71,3/19од 20. 11. 2019;
 6. Текућа питања. 

НАПОМЕНА: Сједница Одбора за жалбе грађана затворена је за јавност.