MENI

60. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

22.6.2020 17:00 Plava sala

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 59. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Prijedloga rasporeda troškova Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2021. godinu;
  3. Razmatranje prijedloga Poslovnika Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  4. Razmatranje Prijedloga inicijative za prikupljanje informacija o iznosu pomoći za romsku populaciju tokom pandemije koja je realizovana putem nevladinih organizacija, podnosilac: Tihomir Knežiček;
  5. Razmatranje inicijative za odricanje 20% jednokratne nadoknade za rad u Vijeću nacionalnih manjina BiH za podršku pripadnicima nacionalnih manjina koji su ostali bez posla tokom pandemije uzrokovane virusom COVID-19, podnosilac: Tihomir Knežiček;
  6. Tekuća pitanja.