MENI

73. sjednica Nezavisnog odbora

25.8.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 72. sjednice Nezavisnog odbora;
  2. Razmatranje Izvještaja sa sastanka članova Nezavisnog odbora s rukovodstvom Državne agencije za istrage i zaštitu;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisnog odbora Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH;
  4. Tekuća pitanja