MENI

03. сједница Комисије о питањима људских права, имиграције, избјеглица и азила Представничког дома

15.7.1999. 12:30

Дневни ред:

Дневни ред сједнице

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.

Ако у архиви Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине не постоји дневни ред као засебан документ, на веб-страници је доступан извод из записника који садржи дневни ред сједнице.