MENI

13. сједница Комисије о међународним и спољним питањима Представничког дома

29.8.2000.

Дневни ред:

 Дневни ред сједнице

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.

Ако у архиви Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине не постоји дневни ред као засебан документ, на веб-страници је доступан извод из записника који садржи дневни ред сједнице.