MENI

56. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

17.9.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 55. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Informacije Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, broj: 01-04-09-3242/20 od 29.7.2020. godine a zaprimljene u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 5.8.2020. godine broj: 05/6-50-15-27-54/20;
  3. Razmatranje Informacije Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj: 01-09-6543/20 od 7.9.2020. godine a zaprimljene u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 9.9.2020. godine broj: 05/6-50-15-27-55/20;
  4. Dopis Ministarstva pravde BiH, broj: 07-02-4-6081/20 od 3.9.2020. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 10.9.2020. godine broj: 05/6-50-15-27-55/20;
  5. Tekuća pitanja
    a) Dopis Komisije za odlučivanje o sukobu interesa, broj: KSI 01-07-2-43-1/20 od 7.9.2020. godine a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 10.9.2020. godine broj: 05/6-50-18-1800/20;
    b) Plan aktivnosti za oktobar 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE