MENI

01. Заједничка сједница Административне комисије Представничког дома и Комисије за финансијске и административне послове Дома народа

3.7.2001. 12:00

Дневни ред:

Дневни ред сједнице

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.

Ако у архиви Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине не постоји дневни ред као засебан документ, на веб-страници је доступан извод из записника који садржи дневни ред сједнице.