MENI

11. sjednica Komisije za saobraćaj i komunikacije

17.2.2005 13:00

Dnevni red:

  1. Verifikacija Zapisnika sa:
    a) 9. sjednice, održane 18.01.2005. godine
    b) 10. sjednice održane 31.01.2005. godine
  2. Prijedlog zakona o osnovama bezbejdnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara BiH,
  3. Ostala pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.