MENI

17. сједница Комисије за саобраћај и комуникације

9.6.2005.

Дневни ред:

  1. Верификација Записника 16. сједнице, одржане 11. 05.2005. године,
  2. Приједлог закона о основама сигурности саобраћаја на цестама у Босни и Херцеговини, предлагач Вијеће министара БиХ,
  3. Остала питања (Извјештај Министарства саобраћаја и комуникација о издавању ЦЕМТ дозвола и др.).

Напомена: Документи се презентују у доступној форми и језичкој варијанти.